URTEHAGEN STIFTELSE BARNEHAGER BOLIGHJELP VOKSENOPPLÆRING BARNEHJEM

Urtehagen er en ideell stiftelse som driver tiltak for barn og unge.

VÅRE PROSJEKTER

Les om våre prosjekter.

Barnehager

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Dette er barnehagenes oppgave.

Bolighjelp

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. I samarbeid med blant annet NAV tilbyd Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.

Voksenopplæring

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Barnehjem og skole i Burao

Urtehagen har bygget, og driver barnehjem i Burao. Nå er det flere enn 80 barn som bor der. Før hadde barna et vanskelig liv på grunn av fattigdom, og at de manglet foreldre. Nå har barna et nytt hjem, de spiser seg mette hver dag, de går på skole og har mulighet til en god framtid.

AKTUELLE SAKER

Følg med og les om hva som skjer i Urtehagen.

The Review Magazine!

Vårt barnehjem i Burao har blitt omtalt i The Somaliliand Review Magazine. Les det gjerne!

Les Mer...

FN UKA

Hvert år markeres FN dagen i norske barnehager og skoler. I hele denne uken har vi valgt å synliggjøre barnas språklig og kulturbakgrunn. Vi har i samarbeid med foreldrene fått innspill på hvordan vi kan synliggjøre dette i barnehagen. Vi har blant annet fått tips om å ta i bruk globus for å vise barna de ulike landene, matretter, eksotiske kryddere samt sanger. Reisen vår begynte mandag denne uken i Somalia.

Les Mer...

Fotballdrakter til venner i Gaza!

Israel har igjen bombet Gaza – mange er blitt drept og såret. Boligområder er rasert. Befolkningen skal tvinges til å underordne seg Israel – men palestinerne står fast i berettiget motstand. Støtt dem! Hjelp å bringe livet tilbake til «normalt» – så langt det er mulig under israelsk okkupasjon! Livet går videre med rettferdige mål – Palestina skal bli fritt. Sosiale aktiviteter og idrett – en vennskapsforening i Gaza driver med det! Hjelp gjerne – vi sender fotballdrakter til dem! Voksne og barn. Hører vi fra deg?

Les Mer...