URTEHAGEN BOLIGHJELP

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. Driften av området har en sosial profil, og I tillegg til hybelhusene samarbeider Urtehagen med Ung Norge, Norsk Folkehjelp og Bekkelaget velforening som alle har sine lokaler i Ormsund Leir.

Urtehagen har siden 2017 leid området av Oslo Kommune (Oslo Havn KF). Hybelhusene var tidligere dårlig vedlikeholdt og i dårlig forfatning, men Urtehagen har pusset opp og oppgradert hybelhusene som i dag er i god stand.De fire hybelhusene har 11 rom hver. Det er felles kjøkken og bad/wc. I samarbeid med blant annet NAV tilbyd Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.


Send oss en epost dersom du er interessert i en hybel.


Hybelhusene

Hybelhusene har hatt flere typer brukere:

Forlegningsbrakker (hybler) for tyske militære under krigen

Hybler for elever som skulle til sjøs, som del av «Skipsfartens Internat» etter krigen

Hybler for "pensjonerte sjømenn», drevet av Norsk Folkehjelp. Hovedfokus var på tidligere sjøfolk uten pensjon og hyre, med dårlige levevilkår

Hybler for personer med allment sosialt formål, drevet av Norsk Folkehjelp. (Bekkelagstunet driver ingen kurativ virksomhet i dag, men har en åpen dialog med beboere som har problemer både av økonomisk og helsemessig art.)

Norsk Folkehjelp driftet Bekkelagstunet fra 1998 – 2017. NF driftet det som et lavterskeltilbud for bostedsløse. På det meste kunne bygningene huse inntil 70 personer. Det var tidligere drevet av stiftelsen Skipsfartens internat, hvor de huset gamle sjøfolk. (til dels med krigstraumer).

Hybler som allment botilbud (ny midlertidig regulering av Urtehagen)

Hybler for personer med sosiale vansker, i fortsettelse av driften til Norsk Folkehjelp for sosiale formål; «beboere som har problemer både av økonomisk og helsemessig art», og tilbud for «bostedsløse». Drifter: Urtehagen Omsorgssenter

VÅRE PROSJEKTER

Les om våre prosjekter.

Barnehager

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Dette er barnehagenes oppgave.

Bolighjelp

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. I samarbeid med blant annet NAV tilbyd Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.

Voksenopplæring

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Barnehjem og skole i Burao

Urtehagen har bygget, og driver barnehjem i Burao. Nå er det flere enn 80 barn som bor der. Før hadde barna et vanskelig liv på grunn av fattigdom, og at de manglet foreldre. Nå har barna et nytt hjem, de spiser seg mette hver dag, de går på skole og har mulighet til en god framtid.