Urtehagen Barnehjem

Sentralt i arbeidet er drift av et barnehjem i Burao i somaliske områder på Afrikas horn. Her har vi bygget et barnehjem for 60 barn, dagsenter for funksjonshemmede barn, en moské og et skolebygg.

Urtehagen har grunnlag med aktiviteter i det mangesidige, flerkulturelle og flerreligiøse Gamle Oslo. Stiftelsen er farget av et aktuelt mangfold både når det gjelder virksomheter, brukergrupper og ansatte

Urtehagen er stolt over de aktivitetene som har blitt startet opp igjennom årene, og det oppleves som at disse har en naturlig plass i en globalisert verden og et mangfoldig Oslo. Siktemålet videre er å drifte disse aktivitetene på en best mulig måte. Når det åpner seg rom for nye aktiviteter i tråd med Urtehagen sitt grunnlag og visjon, vil nye og viktige aktiviteter innlemmes i driften.

Besøk hjemmesiden til Urtehagen International

Følg barnehjemmet på Facebook

VÅRE PROSJEKTER

Les om våre prosjekter.

Barnehager

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Dette er barnehagenes oppgave.

Bolighjelp

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. I samarbeid med blant annet NAV tilbyd Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.

Voksenopplæring

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Barnehjem og skole i Burao

Urtehagen har bygget, og driver barnehjem i Burao. Nå er det flere enn 80 barn som bor der. Før hadde barna et vanskelig liv på grunn av fattigdom, og at de manglet foreldre. Nå har barna et nytt hjem, de spiser seg mette hver dag, de går på skole og har mulighet til en god framtid.