URTEHAGEN KAFÉ

Urtehagen drifter kaféen i kontrakt med kommunen (Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten). Kaféen trenger frivillige til å hjelpe – lage og selge enkel mat som boller, vafler, hummus og annet. Alt overskudd går til ideelle formål: Urtehagen barnehjem i somalisk Burao, Kvinnesenter i Jemen og eventuelt andre. Gode tiltak!

Urtehagen er med i Områdeløft på Grønland, et forsøk sammen med andre på å bedre det sosiale miljøet på Grønland. Vogna står i Olafiagangen, nær Grønland postkontor og ved siden av Riverside.

Viktige tiltak

I tillegg til salg av mat og drikke fungerer vogna også som praksisplass for elever ved Urtehagen videregående privatskole og sikrer yrkestrening i henhold til skolens læreplan.

Vogna fungerer også som utstillingslokaler med informasjon om prosjekter og tiltak, folk, hendelser og humanitære tiltak. Kom gjerne med forslag!

Bruktmarked! Salg av pent brukte klær, utstyr bøker og annet. Har du noe å gi? Det må være rent og pent. Velkommen!

Send oss en epost dersom du er interessert i å bidra.


VÅRE PROSJEKTER

Les om våre prosjekter.

Barnehager

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Dette er barnehagenes oppgave.

Bolighjelp

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. I samarbeid med blant annet NAV tilbyr Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.

Voksenopplæring

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Barnehjem og skole i Burao

Urtehagen har bygget, og driver barnehjem i Burao. Nå er det flere enn 80 barn som bor der. Før hadde barna et vanskelig liv på grunn av fattigdom, og at de manglet foreldre. Nå har barna et nytt hjem, de spiser seg mette hver dag, de går på skole og har mulighet til en god framtid.

Urtehagen Kafé

Urtehagen drifter kaféen i kontrakt med kommunen (Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten). Kaféen trenger frivillige til å hjelpe – lage og selge enkel mat som boller, vafler, hummus og annet. Alt overskudd går til ideelle formål: Urtehagen barnehjem i somalisk Burao, Kvinnesenter i Jemen og eventuelt andre. Gode tiltak!