Urtehagen Voksenopplæring

Urtehagen Videregående Privatskole har som mål å bidra til integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene de trenger å kunne hvis de vil ta prøve for å bli norsk statsborger.
Vi bruker norsk språk når vi underviser, så du lærer også mer norsk. Skolen vår tar ett år, og undervisningen er hver dag fem dager i uka. Alle elevene har islam, helse, arabisk, data og idrett. Skolen er godkjent, slik at du kan søke om stipend og lån fra Statens lånekasse, hvis du trenger det.

Urtehagen videregående privatskole kan være en bra skole å begynne med hvis du vil fortsette på skole etterpå, eller hvis du vil finne en jobb. Vi jobber for at du skal få deg en skoleplass eller en jobb etter at du er ferdig hos oss.

Alle kan søke på skolen, men de siste årene har alle elevene vært kvinner.


Samfunnslinjen

Det er to linjer på skolen. På samfunnslinjen lærer du om samfunnet, om barn og ungdom. Elevene er ute i arbeidspraksis i fire uker på våren. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.


Medialinjen

På medielinjen har vi de samme temaene som på samfunnslinjen, men vi lærer å bruke kamera. Vi lager bilder og film om det vi lærer. Mediaelevene lager film på skolen i praksisperioden. Hvis du liker å ta bilder av barna dine, eller filme i bryllup, kan du lære mye på medialinjen.

VÅRE PROSJEKTER

Les om våre prosjekter.

Barnehager

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Dette er barnehagenes oppgave.

Bolighjelp

I idylliske omgivelser på Bekkelagstunet ligger Ormsund Leir. Området var opprinnelig en tysk militærforlegning, men er i dag i bruk som hybelhus for vanskeligstilte. I samarbeid med blant annet NAV tilbyd Urtehagen bolighjelp til personer som har vanskelig med å etablere seg i boligmarkedet i Oslo.

Voksenopplæring

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene du trenger å kunne hvis du vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Barnehjem og skole i Burao

Urtehagen har bygget, og driver barnehjem i Burao. Nå er det flere enn 80 barn som bor der. Før hadde barna et vanskelig liv på grunn av fattigdom, og at de manglet foreldre. Nå har barna et nytt hjem, de spiser seg mette hver dag, de går på skole og har mulighet til en god framtid.