URTEHAGEN STIFTELSE BARNEHAGER BOLIGHJELP VOKSENOPPLÆRING BARNEHJEM

Urtehagen er en ideell stiftelse som driver tiltak for barn og unge.

FN UKA


Hvert år markeres FN dagen i norske barnehager og skoler. I hele denne uken har vi valgt å synliggjøre barnas språklig og kulturbakgrunn. Vi har i samarbeid med foreldrene fått innspill på hvordan vi kan synliggjøre dette i barnehagen. Vi har blant annet fått tips om å ta i bruk globus for å vise barna de ulike landene, matretter, eksotiske kryddere samt sanger. Reisen vår begynte mandag denne uken i Somalia.

urtehagen barnehager
10/27/2021

«Når det flerkulturelle perspektivet sees som det «normale», vil dette synliggjøres ved at barnehagen inkluderer alle ved å gi rom for ulikhet» (Hatlem & Spernes, 2014, s. 70).

 At Norge er et flerkulturelt samfunn, er vakkert i seg selv. Men er vi klare over hvordan vi møter det som anses som ulikt?  Dette drøfter stadig personalet i Lille Grønland barnehage og understreker det som en viktig del i arbeid med demokratilikestilling og mangfold. Barnehagen skal fungere som et bindeledd mellom samfunnet og familier. I vår barnehage møter vi alle individer med åpenhet, og dette betyr at vi i enhver tid jobber med å bli kjent med barna og deres foreldre. I rammeplanen står det «å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen» (KD, 2017, s.8).  

På tirsdag går reisen videre til Chile:)

Somalsk mat

Somalsk mat

Flagg

Flagg

Fortellinger

Fortellinger