Urtehagen Videregående Privatskole

Vi synes dette er en spennende skole! Skulle du være interessert, så bør du søke dit! På skolen vil du lære nyttige ting. Og det er et hyggelig miljø! Lærerne er flinke og greie. Og medelevene er vennlige positive. Vi tror du skal trives på skolen!

Skolen holder til i gode lokaler, midt på Grønland i Oslo. Det er lett å komme dit! Buss, trikk og T-bane er like ved.  Det meste er i gå-avstand.

Skolen

Skolen driver voksenopplæring. Den er åpen for alle, men nå er det kvinner som går der. Skolen er godkjent av departementet, som gir støtte til skolen. Alle kvinnene så langt, har innvandrerbakgrunn. De kommer fra mange land! Det gir et spennende miljø! Skolen tilbyr ett-årige kurs. Kursene begynner i august og varer til juni hvert år. Det er undervisning fra kl. 09.00 – 15.00. Det er obligatorisk undervisning hver dag.

Elevene

De har variert bakgrunn. Alle har grunnskole, fra hjemlandet eller fra Norge. Noen kan ha hatt mer undervisning, eller vært i variert praksis. Mange har vært husmødre hjemme. Det er spennende å komme på skolen!

Skolens mål

Skolen har flere mål. Den bidrar til allmenndanning! Elevene lærer mange nyttige ting! Skolen bidrar til god integrering i Norge. Skolen skal forberede til yrkesaktivitet! Undervisningen er yrkesrettet – den skal gjøre det lettere for elever å finne en jobb. For mer informasjon, se eget skriv: utdrag fra skolens lærerplan.

Linjer og fag

Det er to linjer ved skolen: Samfunnslinje og Medielinje. Begge linjene er interessante og nyttige! Og noen av fagene er felles. Mer informasjon om linjer og fag, se eget skriv: utdrag fra skolen læreplan.

Økonomi

Skolen er godkjent av Statens Lånekassen.

Med vennlig hilsen
Rawafid Shahad (Rektor)
​Urtehagen Videregående Privatskole

For mer informasjon om Urtehagen Videregående Privatskole klikk her